GDPR adat lekérdezés / törlés

GDPR (General Data Protection Regulation): Egységes Európai Uniós adatvédelmi szabályozás ((EU) 2016/679) 


GDPR ADAT LEKÉRDEZÉS KÉRÉS ('Hozzáférés joga')

A Hozzáférés joga (The Right of Access) (GDPR 15. cikkely) minden állampolgárnak biztosítja a személyes adataihoz való hozzáférést és a tárolt adatokról információt kérhet. Az adatkezelőnek egy kérés alapján biztosítania kell a lekérdezőnek az aktuális adatai összesítését. Lekérdezéshez kattinson a fenti linke!

GDPR FIÓK ÉS SZEMÉLYES ADAT TÖRLÉS KÉRÉS ('Elfeledtetéshez való jog')

Az Elfeledtetés joga (GDPR 17. cikkely) minden állampolgár jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje. Törlési igényhez kattinson a fenti linke!


Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete